30 Mart 2009 Pazartesi

AN/LI/YORUM
Kelimelerin yoğunluğu arttıkça basitleşir cümleler ,yalınlaşır ,incelir.En az sözcükle en çok anlama bürünür Bazen derin bir suya baktığında öylesine bir söz edersin belki öylesinedir ama içerden seni anlıyorum dersin... Burası esrarengiz şuur ve idrak yeridir çünkü.Bazen demek istediklerimizin içeriğini bir tarafa koyup daha yakından başlamak söze gizli bir anlaşmadır aslında hiç dile gelmeyen .Sadece seni anlıyorum demek için en basit sözcükleri dizmek kendince ... Belki de bir tarz bir anlayış bir yaklaşım ama daha çok bir bilinç bir şuur ve idrak ....
Bazen o sözcük tanecikleri anlama tepeleriyle buluşmazlar ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış... O zaman anlıyorum demek için sezmenin üzerine bir de ortak bir bilinç koyabilmek gerekir belki de...En yoğun sözcükleri ,en uzun cümleleri ,en vurucu tonlamaları insanlar hep kendilerini doğru anlatma çabası için vermişlerdir....Ama ya sadece anlıyorum bilgisine ,hissetme bilincine noldu nereye kayboldu gen haritamızın içinden .Çünkü insan bilinci salt bilgiyle parçalanmıştır ve parçalamaya devam etmekte hala....
En gerçek anahtardır en basit sözcükler duyguları anlamanın çoktan kabul edilmiş halidir derinlerde .Ve gizli bir anlaşmadır bu haliyle gözükmeyen .Sadece basit bir kelimedir anlıyorum demek ....

Hiç yorum yok:

Yorum GönderKendi masalını kendine anlatmayan hayatı anlatmasa da olur ...Tek kitabımız odur ....