Kendi masalını kendine anlatmayan hayatı anlatmasa da olur ...Tek kitabımız odur ....